Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 23.9.2019
Všechny cykly cvičení
2017-2018
2015-2016
2007-2008

Cvičení k přednášce Kvantová mechanika I

Akademický rok 2017-2018

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru jsem zadal celkem 9 úkolů, za které bylo možné získat celkem 18 bodů. Za každý správně a úplně vyřešený úkol jste mohli získat 2 body, odevzdali jste-li ho na následujícím cvičení. Za kdykoliv později odevzdaný úkol dávám 1 bod (a neodevzdané úkoly můžete stále odevzdávat).

Zápočtová písemka - pátek 19. ledna 2018 od 10h v posluchárně A945

Do písemky dám 3-4 úloh, které budou vycházet z procvičených příkladů a z domácích úloh. Celkem za ně bude možné získat 18 bodů.

Podmínka pro zápočet: K udělení zápočtu je nutné získat celkem alespoň 18 bodů, přičemž se sčítají body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. Vy, kteří jste získali z domácích úkolů 16¾ bodů a více, získáváte zápočet bez písemky (věřím, že ten bod a čtvrt či méně byste v písemce uhráli).

Zkouška bez počítání příkladu: Pokud získáte z domácích úkolů a zápočtové písemky celkem alespoň 27 bodů, budete moci u zkoušky rovnou přejít k ústní části bez počítání zkouškového příkladu. To znamená, že i pro vás, kteří jste získali zápočet na základě domácích úkolů, má smysl se zápočtové písemky zúčastnit.

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)

Příklady a domácí úkoly

1. cvičení 11.10.2017 Operátory a jejich funkce, komutátory příklady (pdf) úkol (pdf)
2. cvičení 18.10.2017 Spektrum operátorů, Pauliho matice, spin příklady (pdf) úkol (pdf)
3. cvičení 25.10.2017 Posunovací operátory, harmonický oscilátor příklady (pdf) úkol (pdf)
4. cvičení 1.11.2017 Křivočaré souřadnice příklady (pdf) úkol (pdf)
5. cvičení 9.11.2017 Skládání momentu hybnosti příklady (pdf) úkol (pdf)
6. cvičení 15.11.2017 Hypergeometrická funkce příklady (pdf) úkol (pdf)
7. cvičení
8. cvičení
22.11.2017
23.11.2017
Potenciály s δ funkcemi příklady (pdf) úkol (pdf)
9. cvičení 29.11.2017 Grupy a symetrie příklady (pdf) úkol (pdf)
10. cvičení 3.1.2018 Koherentní stavy příklady (pdf) úkol (pdf)
11. cvičení 4.1.2018 Časový vývoj příklady (pdf)  
12. cvičení 11.1.2018 Přibližné metody příklady (pdf)  
Vše v jednom souboru (příklady + úkoly) můžete stáhnout tady (pdf)

Zápisky ze cvičení jsou v pracovní verzi, která se neustále vyvíjí. Občas něco přidám nebo upravím i v kapitolách, které se týkají již dávno procvičené látky. Snažím se, aby tyto zápisky co nejlépe kopírovaly cvičení a aby z naznačeného řešení bylo co nejzřejmější, jaké kroky vedly k výsledku (uvedená řešení samozřejmě nikdy nejsou jediná možná, ani ta nejelelgantnější). Na druhou stranu chci, aby text byl co nejsamoobsažnější, proto zahrnuji i drobné exkurzy do teorie a uvádím příklady, na které na cvičení nevybyl čas, ale které se k tématu hodí nebo propočítanou látku rozvádějí a osvětlují. Tyto příklady berte jako inspiraci k vašemu procvičování.

Bakalářské práce

Pokud ještě nemáte vybranou bakalářku, seznam mnou vypsaných prací najdete zde.