Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 24.4.2018
Všechny cykly cvičení
Aktuálně probíhající cvičení
2015-2016
2007-2008

Cvičení k přednášce Kvantová mechanika II

Akademický rok 2017-2018

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru budu na téměř každém cvičení zadávat domácí úkol. Za každý správně a úplně vyřešený úkol budete moci získat 2 body, odevzdáte-li ho na následujícím cvičení. Za později odevzdaný úkol lze získat maximálně 1 bod. Úkoly proto pokud možno vypracovávejte průběžně a odevzdávejte včas. Úkolů bude celkem n za celý semestr, takže za ně získáte nejvýše 2n bodů.

Zápočtová písemka: V zápočtovém týdnu bude písemka sestávající ze 3-4 úloh a vycházející z procvičených příkladů, za kterou bude možné získat 2n bodů.

Podmínka pro zápočet: K udělení zápočtu je nutné získat celkem alespoň 2n bodů, přičemž se sčítají se body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. To znamená, že pokud budete odevzdávat včas perfektně vypracované domácí úkoly, nemusíte psát zápočtovou písemku. Naopak, pokud neodevzdáte žádný domácí úkol, stále máte šanci na zápočet, avšak musíte odevzdat bezchybně a kompletně vypočítanou písemku.

Zkouška bez počítání příkladu: Pokud získáte z domácích úkolů a zápočtové písemky celkem alespoň 3n bodů, budete moci u zkoušky rovnou přejít k ústní části bez počítání zkouškového příkladu.

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)

Příklady a domácí úkoly

1. cvičení 21.2.2018 Měření příklady (pdf) úkol (pdf)
2. cvičení 28.2.2018 Dekoherence příklady (pdf) úkol (pdf)
3. cvičení 13.3.2018 Nestacionární poruchová teorie příklady (pdf)  
4. cvičení 14.3.2018 Fotoefekt příklady (pdf)  
5. cvičení 15.3.2018 Wigner-Eckartův teorém příklady (pdf) úkol (pdf)
6. cvičení 21.3.2018 úkol (pdf)
7. cvičení 28.3.2018 WKB aproximace příklady (pdf) úkol (pdf)
8. cvičení 4.4.2018 úkol (pdf)
9. cvičení 11.4.2018 Hustota kvantových hladin příklady (pdf) úkol (pdf)
10. cvičení 18.4.2018 Rozptyl příklady (pdf) úkol (pdf)

Zápisky ze cvičení jsou v pracovní verzi, která se neustále vyvíjí. Občas něco přidám nebo upravím i v kapitolách, které se týkají již dávno procvičené látky. Snažím se, aby tyto zápisky co nejlépe kopírovaly cvičení a aby z naznačeného řešení bylo co nejzřejmější, jaké kroky vedly k výsledku (uvedená řešení samozřejmě nikdy nejsou jediná možná, ani ta nejelelgantnější). Na druhou stranu chci, aby text byl co nejsamoobsažnější, proto zahrnuji i drobné exkurzy do teorie a uvádím příklady, na které na cvičení nevybyl čas, ale které se k tématu hodí nebo propočítanou látku rozvádějí a osvětlují. Tyto příklady berte jako inspiraci k vašemu procvičování.

Výsledky domácích úkolů

Kód 1 2 5 6 7 8 9
049 - - - - - -
092 2 2 2 2 2
117 ¾ - - - 2 2 2
145 - - 2 2 2 2 2
151 2 2 2 2
160 2 2 2 2
301 2 1 2 2
374 2 2 2
425 2 2 2 1 2 2
458 ¾ - - 1
584 2 2 2 2
599 - ¾ 2 2 2 2
653 2 - 1 1 2 2 2
724 2 2 2 2 2
743 1 2 2 - ½
882 ¾ 2 2 2 2
938 1 1 2 2 ½ 2
949 2 - 2 2 ¾ - -