Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 12.12.2018
Všechny cykly cvičení
Aktuálně probíhající cvičení
2015-2016
2007-2008

Cvičení k přednášce Kvantová mechanika II

Akademický rok 2017-2018

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru jsem zadal celkem 9 úkolů, za které se dalo získat celkem 18 bodů. Za každý správně a úplně vyřešený úkol jste mohli získat 2 body, odevzdali jste-li ho na následujícím cvičení. Za kdykoliv později odevzdaný a správně vyřešený úkol dávám 1 bod (a neodevzdané úkoly můžete stále odevzdávat).

Náhradní zápočtová písemka - pátek 8. června 2018 od 13h v posluchárně A945

Do písemky dám 3-4 úloh, které budou vycházet z procvičených příkladů a z domácích úloh. Celkem za ně bude možné získat 18 bodů.

Podmínka pro zápočet: K udělení zápočtu je nutné získat celkem alespoň 18 bodů, přičemž se sčítají body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. Stejně jako v zimním semestru uděluji zápočet bez písemky těm, kteří získali z domácích úkolů alespoň 16¾ bodů.

Zkouška bez počítání příkladu: Pokud získáte z domácích úkolů a zápočtové písemky celkem alespoň 27 bodů, budete moci u zkoušky rovnou přejít k ústní části bez počítání zkouškového příkladu. To znamená, že i pro vás, kteří jste získali zápočet na základě domácích úkolů, má smysl se zápočtové písemky zúčastnit.

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)

Příklady a domácí úkoly

1. cvičení 21.2.2018 Měření příklady (pdf) úkol (pdf)
2. cvičení 28.2.2018 Dekoherence příklady (pdf) úkol (pdf)
3. cvičení 13.3.2018 Nestacionární poruchová teorie příklady (pdf)  
4. cvičení 14.3.2018 Fotoefekt příklady (pdf)  
5. cvičení 15.3.2018 Wigner-Eckartův teorém příklady (pdf) úkol (pdf)
6. cvičení 21.3.2018 úkol (pdf)
7. cvičení 28.3.2018 WKB aproximace příklady (pdf) úkol (pdf)
8. cvičení 4.4.2018 úkol (pdf)
9. cvičení 11.4.2018 Hustota kvantových hladin příklady (pdf) úkol (pdf)
10. cvičení 18.4.2018 Rozptyl příklady (pdf) úkol (pdf)
11. cvičení 25.4.2018 úkol (pdf)
12. cvičení 9.5.2018 Systémy nerozlišitelných částic příklady (pdf)

Zápisky ze cvičení jsou v pracovní verzi, která se neustále vyvíjí. Občas něco přidám nebo upravím i v kapitolách, které se týkají již dávno procvičené látky. Snažím se, aby tyto zápisky co nejlépe kopírovaly cvičení a aby z naznačeného řešení bylo co nejzřejmější, jaké kroky vedly k výsledku (uvedená řešení samozřejmě nikdy nejsou jediná možná, ani ta nejelelgantnější). Na druhou stranu chci, aby text byl co nejsamoobsažnější, proto zahrnuji i drobné exkurzy do teorie a uvádím příklady, na které na cvičení nevybyl čas, ale které se k tématu hodí nebo propočítanou látku rozvádějí a osvětlují. Tyto příklady berte jako inspiraci k vašemu procvičování.

Výsledky domácích úkolů

= udělený zápočet (či zkouška bez počítání příkladu). Gratuluji všem úspěšným.

Kód 1 2 5 6 7 8 9 10 11 Σu P Σ Zápočet Zkouška
bez příkladu
049 - - - - - - - - -
092 2 2 2 2 2 2 2 17 7 24
117 ¾ - - - 2 2 2 2 ½ 18¾
145 - - 2 2 2 2 2 2 2 14 13 27
151 2 2 2 2 - 14½ 13½ 28
160 2 2 2 2 ¾ 15¼ 16 31¼
301 2 1 2 2 2 15¾ 18¼
374 2 2 2 ½ ½ 13 19½
425 2 2 2 1 2 2 2 2 16¾ - 16¾
458 ¾ - - 1 2 - 8 - 8
584 2 2 2 2 2 16 12 28
599 - ¾ 2 2 2 2 2 14 19½
653 2 - 1 1 2 2 2 - - 10 16 26
724 2 2 2 2 2 2 17 9 26
743 1 2 2 - ½ 2 2 12¾ 11¾ 24½
882 ¾ 2 2 2 2 2 ¾ 14½ 5 19½
938 1 1 2 2 ½ 2 2 14 15 29
949 2 - 2 2 ¾ - - - - -