Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 12.10.2021

Cvičení k přednášce Kvantová teorie I (NOFY076)

Akademický rok 2021-2022

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Termíny cvičení

  • středa 10:40 - 12:10 (místnost T8 1. patro Troja)
  • čtvrtek 9:50 - 11:20 (místnost A836 8. patro Troja)

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru zadám celkem n úkolů. Za každý správně a úplně vyřešený úkol získáte 2 body, odevzdáte-li ho nejpozději v den, který bude na zadání uvedený (vesměs se bude jednat o termín následujícího cvičení, ale mohou se objevit výjimky). Za kdykoliv později odevzdaný úkol dávám nanejvýš 1 bod. Za domácí úkoly tedy bodete moci získat až 2n bodů.

Zápočtová písemka: Zápočtová písemka se bude konat po domluvě ke konci semestru. Do písemky dám 3-4 úloh, které budou vycházet z procvičených příkladů a z domácích úkolů. Za písemku bude možné získat celkem 2n bodů.

Podmínka pro získání zápočtu: K udělení zápočtu je nutné obdržet celkem alespoň 2n bodů, přičemž se sčítají body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. To znamená, že pokud odevzdáte včas a správně vyřešené všechny úlohy, získáváte zápočet a nemusíte se účastnit zápočtové písemky. Naopak nemusíte odevzdat žádný domácí úkol, ale pak musíte napsat písemku na plný počet bodů, abyste získali zápočet.

Zkouška bez počítání příkladu: Pokud získáte z domácích úkolů a zápočtové písemky celkem alespoň 3n bodů, budete moci u zkoušky rovnou přejít k ústní části bez počítání zkouškového příkladu.

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)

Příklady a domácí úkoly

Pokud chcete domácí úkol odevzdat elektronicky, pošlete ho na email cvicenikt1@pavelstransky.cz.

1. cvičení 6.10.2021
7.10.2021
Operátory a jejich funkce, komutátory, BCH formule příklady (pdf) úkol (pdf)
2. cvičení 13.10.2021
14.10.2021
Spektrum operátorů, Pauliho matice, spin příklady (pdf) úkol (pdf)

Zápisky ze cvičení jsou v pracovní verzi, která se neustále vyvíjí. Občas něco přidám nebo upravím i v částech, které se týkají již procvičené látky. Snažím se, aby tyto zápisky co nejlépe kopírovaly cvičení a aby z naznačeného řešení bylo co nejzřejmější, jaké kroky vedly k výsledku (uvedená řešení samozřejmě nikdy nejsou jediná možná, ani ta nejelelgantnější). Na druhou stranu chci, aby text byl co nejsamoobsažnější, proto zahrnuji i drobné exkurzy do teorie a uvádím příklady, na které na cvičení nevybyl čas, ale které se k tématu hodí nebo propočítanou látku rozvádějí a osvětlují. Tyto příklady berte jako inspiraci ke svému vlastnímu procvičování.