Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 12.12.2018
Všechny cykly cvičení
2017-2018
2015-2016
2007-2008

Cvičení k přednášce Kvantová mechanika I

Akademický rok 2007-2008 (!!! Neaktuální !!!)

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Příklady a domácí úkoly

1. cvičení Vektorové prostory, matice, vlastní čísla příklady (pdf) úkol (pdf)
2. cvičení Komutátor, funkce operátoru, exponenciála operátoru příklady (pdf) úkol (pdf)
3. cvičení Jednorozměrný harmonický oscilátor příklady (pdf) úkol (pdf)
4. cvičení Křivočaré souřadnice, kvantování v křivočarých souřadnicích příklady (pdf) úkol (pdf)
5. cvičení Potenciály s delta funkcemi příklady (pdf) úkol (pdf)
6. cvičení Unitární operátory a matice příklady (pdf) úkol (pdf)
7. cvičení Grupy a symetrie příklady (pdf) úkol (pdf)
8. cvičení Dynamické symetrie jednoduchých kvantověmechanických systémů příklady (pdf) úkol (pdf)
9. cvičení Dynamická symetrie Coulombovského pole. Breit-Wignerovo rozdělení příklady (pdf) úkol (pdf)
10. cvičení Koherentní stavy harmonického oscilátoru příklady (pdf) úkol (pdf)
11. a 12. cvičení Dráhový integrál příklady (pdf) úkol (pdf)
Vše v jednom souboru (příklady + úkoly) můžete stáhnout tady (pdf)