Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 12.12.2018
Všechny cykly cvičení
Aktuálně probíhající cvičení
2015-2016
2007-2008

Cvičení k přednášce Kvantová mechanika II

Akademický rok 2007-2008 (!!! Neaktuální !!!)

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Příklady a domácí úkoly

1. cvičení 27.2.2008 Spinové systémy, matice hustoty příklady (pdf) úkol (pdf)
2. cvičení 5.3.2008 WKB(J) kvaziklasické přiblížení příklady (pdf) úkol (pdf)
3. cvičení 12.3.2008 Skládání momentů hybnosti, tenzorové operátory příklady (pdf)  
4. cvičení 18.3.2008 Hustota kvantových hladin příklady (pdf) úkol (pdf)
5. cvičení 19.3.2008 Kulové funkce příklady (pdf)  
6. cvičení 20.3.2008 Wigner-Eckartův teorém příklady (pdf) úkol (pdf)
7. cvičení 2.4.2008 Přibližné metody příklady (pdf) úkol (pdf)
8. cvičení 22.4.2008 Nestacionární poruchová teorie příklady (pdf) úkol (pdf)
9. cvičení 23.4.2008 Systémy nerozlišitelných částic příklady (pdf)  
10. cvičení 24.4.2008 Bosonové systémy příklady (pdf) úkol (pdf)
11. cvičení 7.5.2008 Rozptyl na sféricky symetrickém potenciálu příklady (pdf) úkol (pdf)
Vše v jednom souboru (příklady + úkoly) můžete stáhnout tady (pdf)