Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 14.5.2024

Cvičení k přednášce Kvantová teorie - vybraná témata (NJSF179)

Akademický rok 2023-2024

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Zápočtová písemka - čtvrtek 16. května 2024 od 9:00 do 12:00 v posluchárně T2 (Troja)

V zápočtové písemce budou 1-2 úlohy vycházející z procvičených příkladů a z příkladů, které se objevily na přednášce. Při písemce lze používat jakékoliv materiály (zápisky ze cvičení, zápisky z přednášky, učebnice a podobně), a to i v elektronické formě. Můžete používat i výpočetní software (Mathematica, Python, ...). Úlohy však nebudou natolik technicky obtížné, aby je nebylo možné vypracovat jen pomocí tužky a papíru. Požadavkem je, abyste zápočtovou písemku vypracovávali samostatně a řešení odevzdali v písemné formě. Hodnotit se bude kromě správnosti řešení i úplnost a srozumitelnost komentáře postupu a metod, které jste při řešení použili. Pro získání zápočtu je nutné napsat písemku alespoň na 50%.

Probraná témata

Cvičení Datum Téma
1 6. 3. 2023 CHSH (Clauser-Horne-Shimony-Holt) nerovnosti
GHZM (Greenberger-Horne-Zeilinger-Mermin) experiment
2 20. 3. 2023 Kvantová Fourierova transformace
Určení periody funkce
Odhad kvantové fáze
3 3. 4. 2023 Shorův algoritmus
WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) aproximace - α rozpad
4 17. 4. 2023 WKB aproximace - štěpení paritních dubletů v dvoujámě
Hustota kvantových stavů

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)
[10]John Preskill: Lecture notes for the course Quantum Computation Dostupné online