Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 6.6.2023

Cvičení k přednášce Kvantová teorie - vybraná témata (NJSF179)

Akademický rok 2021-2022

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Termín cvičení

Cvičení probíhá v nepravidelných intervalech ve čtvrtek 14:00 - 15:30 v učebně A945, Ústav částicové a jaderné fyziky, 9. patro Troja.

Zápočet

Náhradní zápočtová písemka - pondělí 20. června 2022 od 12:00 - úterý 21. června 2022 do 12:00

Zápočtová písemka je formou domácí úlohy. Na její vypracování máte 24h času. Pro získání zápočtu je nutné napsat písemku alespoň na 50%, tj. na 5 bodů. Řešení budu očekávat v e-mailu do uvedeného data a času. Pozdě odevzdaná řešení budou automaticky hodnocena jako nedostatečná pro zápočet. Písemku prosím vypracovávejte a odevzdávejte samostatně.

Zadání písemky (PDF)

Rozvrh cvičení

Výuka probíhá prezenčně ve čtvrtek 15:40 - 17:10, počítačová učebna N10, Impakt, Troja..

Probraná látka a poznámky k cvičením

1. cvičení 10.3.2022 Kvantová Fourierova transformace,
její realizace pomocí kvantových hradel
2. cvičení 24.3.2022 Shorův algoritmus
WKB aproximace
příklady (pdf)
3. cvičení 7.4.2022 α-rozpad
Štěpení dubletů
úlohy k procvičování (pdf)
Řešení hrou:
Windows (zip), Linux (zip)
4. cvičení 21.4.2022 Hustota kvantových stavů příklady (pdf)
5. cvičení 12.5.2022 Wignerova funkce, Husimiho funkce, Qutip

Vše v jednom souboru (včetně příkladů z předmětů Kvantová teorie I a Kvantová teorie II) můžete stáhnout tady (pdf). Témata probraná během této přednášky jsou ve sbírce v dodatcích.

Zápisky ze cvičení jsou v pracovní verzi, která se neustále vyvíjí. Občas něco přidám nebo upravím i v částech, které se týkají již procvičené látky. Snažím se, aby tyto zápisky co nejlépe kopírovaly cvičení a aby z naznačeného řešení bylo co nejzřejmější, jaké kroky vedly k výsledku (uvedená řešení samozřejmě nikdy nejsou jediná možná, ani ta nejelelgantnější). Na druhou stranu chci, aby text byl co nejsamoobsažnější, proto zahrnuji i drobné exkurzy do teorie a uvádím příklady, na které na cvičení nevybyl čas, ale které se k tématu hodí nebo propočítanou látku rozvádějí a osvětlují. Tyto příklady berte jako inspiraci ke svému vlastnímu procvičování.

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)