Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 28.11.2023

Atomová fyzika (NFUF301)

Oficiální informace k předmětu jsou na stránce SISu.

Termín cvičení

Výuka probíhá v úterý 12:20 - 13:50 (posluchárna T8 1. patro Troja)

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru bude zadáno celkem n úkolů. Za každý správně a úplně vyřešený a včas odevzdaný úkol získáte 2 body, za neúplné řešení získáte bodů méně. Termín odevzdání domácích úkolů bude buď do půlnoci dne předcházejícího následujícímu cvičení při elektronickém odevzdání přes modul SISu Studijní mezivýsledky (ideálně ve formátu PDF, pozor na limit na velikost 5000 kB), nebo začátek následujícího cvičení, pokud odevzdáváte na papíře. Úkoly můžete odevzdávat kdykoliv i po termínu, ale s bodovou penalizací: za pozdně odevzdaný úkol lze získat maximálně 1 bod. Celkové skóre za domácí úkoly za celý semestr tedy bude maximálně 2n bodů.

Zápočtová písemka: Zápočtová písemka se bude konat po domluvě ke konci semestru. V písemce čekejte několik úloh, které budou vycházet z procvičených příkladů a z domácích úkolů. Za písemku bude možné získat celkem 2n bodů.

Podmínka pro získání zápočtu: Pro zápočet je nutné obdržet celkem alespoň 2n bodů, přičemž se sčítají body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. To znamená, že pokud odevzdáte včas a správně vyřešené všechny úlohy, získáváte zápočet a nemusíte se účastnit zápočtové písemky. Naopak nemusíte odevzdat žádný domácí úkol, ale pak musíte napsat písemku na plný počet bodů, abyste dosáhli na zápočet.

Zadání domácích úkolů

1. cvičení 3.10.2023 Záření absolutně černého tělesa úkol (pdf)
2. cvičení 10.10.2023 Comptonův jev úkol (pdf)
3. cvičení 17.10.2023 Greisenův-Zatsepinův-Kuzminův limit úkol (pdf)
4. cvičení 24.10.2023 Rutherfordův rozptyl úkol (pdf)
5. cvičení 31.10.2023 Klasický model atomu úkol (pdf)
6. cvičení 7.11.2023 Kvantové řešení atomu vodíku úkol (pdf)
7. cvičení 14.11.2023 Víceelektronové atomy
8. cvičení 28.11.2023 Výška hor a vlastnosti hmoty úkol (pdf)

Úlohy k procvičování

Úlohy jsou umístěny na GitHubu ve formátu PDF. Soubor s úlohami bude během semestru průběžně doplňován. Některé z úloh budou propočítány na přednášce nebo na cvičení, jiné budou zadány za domácí úkol. Ostatní slouží k samostatnému studiu.