Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 22.5.2024

Atomová fyzika (NFUF301)

Oficiální informace k předmětu jsou na stránce SISu.

Termín cvičení

Výuka probíhá v úterý 12:20 - 13:50 (posluchárna T8 1. patro Troja)

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru bylo zadáno celkem 9 úkolů. Za každý správně a úplně vyřešený a včas odevzdaný úkol jste mohli získat 2 body. Za domácí úkoly bylo tedy možné získat až 18 bodů.

Zápočtová písemka - úterý 9. ledna 2024 od 12:20 v posluchárně T8 Troja

V písemce budou 1-2 úlohy vycházející z procvičených příkladů a z příkladů, které se objevily na přednášce. Při písemce můžete používat kalkulačku a zápisky ze cvičení a z přednášky. K vypracování písemky bude standardní čas 90 minut. Za písemku bude možné získat celkem 18 bodů. Hodnotí se nejen kromě správnosti řešení i úplnost a srozumitelnost komentáře postupu a metod, které při řešení použijete.

Podmínka pro získání zápočtu: Pro zápočet je nutné obdržet celkem alespoň 18 bodů, přičemž se sčítají body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. To znamená, že pokud odevzdáte včas a správně vyřešené všechny úlohy, získáváte zápočet a nemusíte se účastnit zápočtové písemky. Naopak nemusíte odevzdat žádný domácí úkol, ale pak musíte napsat písemku na plný počet bodů, abyste dosáhli na zápočet.

Zadání domácích úkolů

1. cvičení 3.10.2023 Záření absolutně černého tělesa úkol (pdf)
2. cvičení 10.10.2023 Comptonův jev úkol (pdf)
3. cvičení 17.10.2023 Greisenův-Zatsepinův-Kuzminův limit úkol (pdf)
4. cvičení 24.10.2023 Rutherfordův rozptyl úkol (pdf)
5. cvičení 31.10.2023 Klasický model atomu úkol (pdf)
6. cvičení 7.11.2023 Kvantové řešení atomu vodíku úkol (pdf)
7. cvičení 14.11.2023 Víceelektronové atomy
8. cvičení 28.11.2023 Výška hor a vlastnosti hmoty úkol (pdf)
9. cvičení 5.12.2023 Kvantový tlak úkol (pdf)
10. cvičení 12.12.2023 Kvantová teleportace úkol (pdf)
11. cvičení 19.12.2023 Pozitronium

Úlohy k procvičování

Úlohy jsou umístěny na GitHubu ve formátu PDF. Soubor s úlohami bude během semestru průběžně doplňován. Některé z úloh budou propočítány na přednášce nebo na cvičení, jiné budou zadány za domácí úkol. Ostatní slouží k samostatnému studiu.