Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 14.5.2024

Klasický a kvantový chaos

Úvod do studia chaotické dynamiky klasických hamiltonovských systémů a vlastností spekter jejich kvantových protějšků.

Další informace k předmětu jsou na stránce SISu.

Přednášející

Dr. Georgios Loukes-Gerakopoulos (klasický chaos), Astronomický ústav AV ČR

Dr. Pavel Stránský (kvantový chaos), Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK

Styl přednášky

Probraná teorie je názorně demonstrována praktickými úlohami řešenými na počítači („hands-on“).

Požadavky

Základy klasické teoretické mechaniky, kvantové mechaniky a programování. Přednáška je vhodná zejména pro studenty magisterského a doktorského studia teoretických oborů, ale vítáni jsou všichni zájemci o téma chaosu.

Termín konání přednášky

Přednáška se koná ve čtvrtky od 9:00 (klasický chaos, do 4.4.2024) a úterky od 14:50 (kvantový chaos, od 9.4.2024) v posluchárně A920 na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, 9. patro v Troji. Předběžný harmonogram je následující:

1. přednáška 29.2.2024 Georgios Symplectic maps, variational principles, and transport
Non-linear effects in EMRI dynamics and their imprints on gravitational waves
2. přednáška 7.3.2024 Georgios
3. přednáška 14.3.2024 Georgios
4. přednáška 21.3.2024 Georgios Hénon-Heilesův systém
5. přednáška 28.3.2024 Georgios
6. přednáška 4.4.2024 Vojtěch Witzany Kanonická poruchová teorie
7. přednáška 9.4.2024 Pavel Kvantová integrabilita
Poissonovo rozdělení vzdáleností nejbližších hladin
2D pravoúhlá nekonečně hluboká jáma
8. přednáška 16.4.2024 Pavel Hustota hladin kvantového systému
Unfolding
3D pravoúhlá nekonečně hluboká jáma
9. přednáška 30.4.2024 Pavel Chaotické systémy
Wignerova domněnka, Bohigasova hypotéza
Soubory gaussovských náhodných matic
Wignerovo-Dysnonovo rozdělení vzdáleností nejbližších hladin
10. přednáška 7.5.2024 Pavel Wignerův polokruhový zákon
Dlouhodosahové korelace (Δ3, Σ2)
Statistika podílu sousedních hladin
Smíšené systémy, Brodyho rozdělení
11. přednáška 14.5.2024 Pavel Biliáry
1/f šum v kvantových spektrech
Peresovy mříže
Zkouška 21.5.2024
14:50
A920
15 - 20 minutová prezentace zadaných článků

Zápisky z předchozích let

Studijní text ke kvantovému chaosu a vzorová řešení úloh jsou v doprovodném repozitáři na GitHubu.

1/f šum a škálová invariance - PowerPointová prezentace

Peresovy mřížky, aplikace Teorie náhodných matic, vše demonstrované na dvojném kyvadle - PowerPointová prezentace

Kopie tabule 2021 - PDF