Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 4.10.2022

Klasický a kvantový chaos

Úvod do studia chaotické dynamiky klasických hamiltonovských systémů a vlastností spekter jejich kvantových protějšků.

Další informace k předmětu jsou na stránce SISu.

Přednášející

Dr. Georgios Loukes-Gerakopoulos, Astronomický ústav AV ČR (klasický chaos)

Dr. Pavel Stránský, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK (kvantový chaos)

Styl přednášky

Probraná teorie je názorně demonstrována praktickými úlohami řešenými na počítači („hands-on“).

Požadavky

Základy klasické teoretické mechaniky, kvantové mechaniky a programování. Přednáška je vhodná pro studenty závěrečného ročníku bakalářského studia, pro studenty magisterského studia a pro všechny zájemce.

Termín konání přednášky

Přednáška probíhá prezenčně každé úterý v době od 9:00 do 11:00. První část (klasický chaos) se koná v posluchárně 101 Astronomického ústavu AV ČR, druhá část (kvantový chaos) se bude konat v posluchárně A836 na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, 8. patro v Troja. Předběžný harmonogram je následující:

1. přednáška 22.2.2022 Georgios Symplectic maps, variational principles, and transport
Non-linear effects in EMRI dynamics and their imprints on gravitational waves
2. přednáška 1.3.2022 Georgios
3. přednáška 8.3.2022 Georgios
4. přednáška 15.3.2022 Georgios
5. přednáška 22.3.2022 Georgios
6. přednáška 28.3.2022 Pavel Kvantová integrabilita
Poissonovo rozdělení vzdáleností nejbližších hladin
2D pravoúhlá nekonečně hluboká jáma
7. přednáška 4.4.2022 Pavel Hustota hladin kvantového systému
Unfolding
3D pravoúhlá nekonečně hluboká jáma
8. přednáška 25.4.2022 Pavel Chaotické systémy
Wignerova domněnka, Bohigasova hypotéza
Soubory gaussovských náhodných matic
9. přednáška 2.5.2022 Pavel Wignerovo-Dysnonovo rozdělení vzdáleností nejbližších hladin
Wignerův polokruhový zákon
Statistika podílu sousedních hladin
Smíšené systémy, Brodyho rozdělení
10. přednáška 9.5.2022 Pavel 1/f šum ve spektrech
Peresovy mříže
Wishardův soubor matic
Zkouška 16.5.2021
23.5.2022

Zápisky z předchozích let

Studijní text ke kvantovému chaosu a vzorová řešení úloh jsou v doprovodném repozitáři na GitHubu.

1/f šum a škálová invariance - PowerPointová prezentace

Peresovy mřížky, aplikace Teorie náhodných matic, vše demonstrované na dvojném kyvadle - PowerPointová prezentace

Kopie tabule 2021 - PDF