Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 6.6.2023

Klasický a kvantový chaos

Úvod do studia chaotické dynamiky klasických hamiltonovských systémů a vlastností spekter jejich kvantových protějšků.

Další informace k předmětu jsou na stránce SISu.

Přednášející

Dr. Georgios Loukes-Gerakopoulos, Astronomický ústav AV ČR (klasický chaos)

Dr. Pavel Stránský, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK (kvantový chaos)

Styl přednášky

Probraná teorie je názorně demonstrována praktickými úlohami řešenými na počítači („hands-on“).

Požadavky

Základy klasické teoretické mechaniky, kvantové mechaniky a programování. Přednáška je vhodná zejména pro studenty magisterského a doktorského studia teoretických oborů, ale vítáni jsou všichni zájemci o téma chaosu.

Termín konání přednášky

Přednáška se koná každé úterý od 10:40 v posluchárně A836 na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, 8. patro v Troji. Předběžný harmonogram je následující:

1. přednáška 21.2.2023 Georgios Symplectic maps, variational principles, and transport
Non-linear effects in EMRI dynamics and their imprints on gravitational waves
2. přednáška 28.3.2023 Georgios
3. přednáška 7.3.2023 Georgios
4. přednáška 14.3.2023 Georgios
5. přednáška 21.3.2023 Pavel Kvantová integrabilita
Poissonovo rozdělení vzdáleností nejbližších hladin
2D pravoúhlá nekonečně hluboká jáma
6. přednáška 28.3.2023 Pavel Hustota hladin kvantového systému
Unfolding
3D pravoúhlá nekonečně hluboká jáma
7. přednáška 4.4.2023 Pavel Chaotické systémy
Wignerova domněnka, Bohigasova hypotéza
Soubory gaussovských náhodných matic
Wignerovo-Dysnonovo rozdělení vzdáleností nejbližších hladin
8. přednáška 11.4.2023 Pavel Wignerův polokruhový zákon
Dlouhodosahové korelace (Δ3, Σ2)
Statistika podílu sousedních hladin
Smíšené systémy, Brodyho rozdělení
9. přednáška 18.4.2023 Pavel Biliáry
Peresovy mříže
10. přednáška 25.4.2023 Pavel 1/f šum v kvantových spektrech
Wishardův soubor matic
Zkouška 23.5.2023

Zápisky z předchozích let

Studijní text ke kvantovému chaosu a vzorová řešení úloh jsou v doprovodném repozitáři na GitHubu.

1/f šum a škálová invariance - PowerPointová prezentace

Peresovy mřížky, aplikace Teorie náhodných matic, vše demonstrované na dvojném kyvadle - PowerPointová prezentace

Kopie tabule 2021 - PDF