Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 11.4.2024

Klasická míra regularity freg(B)

freg(B,E=0) Řez regularity (B=0,E=0)
Obrázek 1: freg (B, E=0) Obrázek 2: Řez regularity
Počítáno pomocí řezů regularity (viz Obrázek 2). Poincarého řez y=0 počítaný na mříži 100 x 100 bodů. V každém bodě je nagenerována trajektorie a pomocí metody SALI je určeno, zda je regulární (obarvena modře) či chaotická (obarvena červeně).