Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 30.3.2023

Klasická míra regularity freg(E)

freg(B=0.62,E) freg(B=0.62,E)
Obrázek 1: freg (B=0.62, E) Totéž jako Obrázek 1, jen v odlišném měřítku.
Počítáno pomocí řezů regularity (viz Obrázek 2).  
Řez regularity (B=0.62,E=0)  
Obrázek 2: Řez regularity  
Poincarého řez y=0 počítaný na mříži 100 x 100 bodů. V každém bodě je nagenerována trajektorie a pomocí metody SALI je určeno, zda je regulární (obarvena modře) či chaotická (obarvena červeně).