Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 22.2.2024

Energetické hladiny a vlnové funkce

E(38) = -0.00012
PRVNÍ -10 -5 -2 -1   +1 +2 +5 +10 POSLEDNÍ
Energie B=0 (báze E)
Obrázek 1: 150 nejnižších energetických hladin
Tvar řezu potenciálem γ=0 je znázorněn žlutě. Modrá silná čára vyznačuje aktuálně vybranou hladinu, oranžová odpovídá energii, která v klasickém případě odděluje oblast regulární (nižší E) a chaotické (vyšší E) dynamiky. Červené čáry znázorňují hladiny při harmonické aproximaci dna potenciálu.
Peresova mřížka L^2, B=0 (báze E) Peresova mřížka H', B=0 (báze E) Entropie B=0 (báze E)
Obrázek 2: Peresova mřížka pro operátor L^2 Obrázek 3: Peresova mřížka pro operátor H' Obrázek 4: Entropie vlnové funkce
Podrobnější mřížka zde.
Peresův invariant v klasické dynamice zde.
Podrobnější mřížka zde.  
Vlnová funkce B=0 (báze E) Peresova mřížka H(H0), B=0 (báze E) PCN B=0 (báze E)
Obrázek 5: Hustota vlnové funkce Obrázek 6: Peresova mřížka pro operátor H Obrázek 7: Počet komponent vlnové funkce
(počítáno v rozlišení 400 x 400 bodů). Žlutá čára ohraničuje kinematicky dostupnou oblast. [počítáno v bázi H0=H(B=0)]. (number of principal components).