Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 22.2.2024

Peresova mřížka a klasický Peresův invariant

freg(B,E=0) Řez regularity (B=0,E=0)
Obrázek 1: freg (B, E=0) Obrázek 2: Řez regularity
Počítáno pomocí řezů regularity (viz Obrázek 2). Poincarého řez y = 0 počítaný na mříži 100 x 100 bodů. V každém bodě je nagenerována trajektorie a pomocí metody SALI je určeno, zda je regulární (obarvena modře) či chaotická (obarvena červeně).
Peresova mřížka B=0 Peresův invariant (B=0,E=0)
Obrázek 3: Peresova mřížka pro operátor L^2 Obrázek 4: Peresův invariant počítaný klasicky
Zobrazeno 3000 nejnižších hladin. Šedá čára vyznačuje energii E=0, na které je počítán řez regularity (Obrázek 2) a Peresův invariant (Obrázek 4). Časová střední hodnota proměnné L^2, počítaná na mříži 400 x 400 bodů.