Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 23.5.2024

Minimální a maximální hodnota klasického Peresova invariantu

Obrázek 1: freg (B, E=0)
Počítáno pomocí řezů regularity. Šedé čáry vyznačují globální minimum regularity na B≈0.24 a lokální maximum na B≈0.53.
freg(B,E=0); minmax Peresova invariantu
Obrázek 2: Maximální a minimální hodnota klasického Peresova invariantu L^2.
V blízkosti B=0.24 je systém na energii E=0 téměř ergodický. Zbývající regulární ostrov má časovou střední hodnotu Peresova invariantu velmi blízkou chaotické oblasti. To způsobuje tvorbu "hrdla".
Fluktuace minimální hodnoty Peresova invariantu v intevalu 0.45≤B≤0.6 je způsobeno rychlým objevováním a zanikáním regulárních ostrovů.