Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 28.11.2023

Cvičení k přednášce Kvantová teorie II (NOFY079)

Akademický rok 2023-2024

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru bude zadáno celkem n úkolů. Za každý správně a úplně vyřešený a včas odevzdaný úkol získáte 2 body, za neúplné řešení získáte bodů méně. Termín odevzdání domácích úkolů bude buď do půlnoci dne předcházejícího následujícímu cvičení při elektronickém odevzdání přes modul SISu Studijní mezivýsledky (ideálně ve formátu PDF, pozor na limit na velikost 5000 kB), nebo začátek následujícího cvičení, pokud odevzdáváte na papíře. Úkoly můžete odevzdávat kdykoliv i po termínu, ale s bodovou penalizací: za pozdně odevzdaný úkol lze získat maximálně 1 bod. Celkové skóre za domácí úkoly za celý semestr tedy bude maximálně 2n bodů.

Zápočtová písemka: Zápočtová písemka se bude konat po domluvě ke konci semestru. V písemce čekejte 3-4 úlohy, které budou vycházet z procvičených příkladů a z domácích úkolů. Za písemku bude možné získat celkem 2n bodů.

Podmínka pro získání zápočtu: K udělení zápočtu je nutné obdržet celkem alespoň 2n bodů, přičemž se sčítají body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. To znamená, že pokud odevzdáte včas a správně vyřešené všechny úlohy, získáváte zápočet a nemusíte se účastnit zápočtové písemky. Naopak nemusíte odevzdat žádný domácí úkol, ale pak musíte napsat písemku na plný počet bodů, abyste dosáhli na zápočet.

Zkouška bez počítání příkladu: Pokud získáte z domácích úkolů a zápočtové písemky celkem alespoň 3n bodů, budete moci u zkoušky rovnou přejít k ústní části bez počítání zkouškového příkladu.

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)