Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 14.5.2024

Cvičení k přednášce Kvantová teorie II (NOFY079)

Akademický rok 2023-2024

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Zápočet

K získání zápočtu je nutné nasbírat alespoň 15 bodů. Body jsou udělovány za následující počiny:

Úkoly: V průběhu semestru byly zadány 3 úkoly. Za každý správně a úplně vyřešený a včas odevzdaný úkol se dalo získat 3 body. Úkoly lze odevzdávat kdykoliv i po termínu, ale s bodovou penalizací: za pozdně odevzdaný úkol lze získat maximálně 1 bod. Celkové skóre za domácí úkoly za celý semestr je tedy maximálně 9 bodů (svůj bodový stav zjistíte rovněž v modulu Studijní mezivýsledky SISu).

Prezentace na cvičení: Cvičení probíhala formou prezentací řešení příkladů 3-5 člennou skupinkou studentů a studentek. Příklady včetně vzorového řešení jsou k dispozici ve sbírce příkladů. Za prezentaci získali všichni prezentující 5 bodů.

Zápočtová písemka - čtvrtek 16. května 2024 od 9:00 do 12:00 v posluchárně T2 (Troja)

Zápočtová písemka bude sestávat z 1-2 úloh vycházejících z procvičených příkladů a z příkladů, které se objevily na přednášce. Při písemce lze používat jakékoliv materiály (zápisky ze cvičení, zápisky z přednášky, učebnice a podobně), a to i v elektronické formě. Můžete používat i výpočetní software (Mathematica, Python, ...). Úlohy však nebudou natolik technicky obtížné, aby je nebylo možné vypracovat jen pomocí tužky a papíru. Požadavkem je, abyste zápočtovou písemku vypracovávali samostatně a řešení odevzdali v písemné formě. Hodnotit se bude kromě správnosti řešení i úplnost a srozumitelnost komentáře postupu a metod, které jste při řešení použili. Za písemku bude možné získat celkem 20 bodů.

Náhradní zápočtová písemka bude domluvena se zájemci po obodování první písemky.

Zkouška bez počítání příkladu: Pokud získáte celkem alespoň 25 bodů, budete moci u zkoušky rovnou přejít k ústní části bez počítání zkouškového příkladu.

Příklady a zadání domácích úkolů

Cvičení Datum Téma Prezentace Skupina Domácí úkol
1 29.2.2024 Nestacionární poruchová metoda Příklad 12.1 a 12.2 JD DP MS úkol (pdf) (do 14.3.2024)
2 14.3.2024 Fotoefekt Příklad 12.3
Poznámky LF
LF AM TT MV
3 28.3.2024 Rozptyl Příklad 13.2 a 13.3
Poznámky JZ
VB OK LV JZ úkol (pdf) (do 11.4.2024)
4 11.4.2024 Tenzorové operátory
Wigner-Eckartův teorém
Příklady 14.5 až 14.9 MB TG JT TV
5 30.4.2024
(úterý)
Nerozlišitelné částice Příklady 15.1 až 15.4 EWD ACh FM VS úkol (pdf) (do 14.5.2024)
6 9.5.2024 Hartree-Fokova metoda Příklad 16.1 JC EK MM TT

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)

Ke cvičení je k dispozici veřejný repozitář na GitHubu, ve kterém najdete celou sbírku ve formátu PDF, zdrojový soubor v LaTeXu a další doprovodné materiály.

Zápisky ze cvičení jsou v pracovní verzi, která se neustále vyvíjí. Občas něco přidám nebo upravím i v částech, které se týkají již procvičené látky. Snažím se, aby tyto zápisky co nejlépe kopírovaly cvičení a aby z naznačeného řešení bylo co nejzřejmější, jaké kroky vedly k výsledku (uvedená řešení samozřejmě nikdy nejsou jediná možná, ani ta nejelelgantnější). Na druhou stranu chci, aby text byl co nejsamoobsažnější, proto zahrnuji i drobné exkurzy do teorie a uvádím příklady, na které na cvičení nevybyl čas, ale které se k tématu hodí nebo propočítanou látku rozvádějí a osvětlují. Tyto příklady berte jako inspiraci ke svému vlastnímu procvičování. Pokud objevíte jakoukoliv chybu nebo nepřesnost, budu vděčný, pokud mi dáte vědět.