Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 21.3.2023

Cvičení k přednášce Kvantová teorie II (NOFY079)

Akademický rok 2021-2022

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Termín cvičení

Cvičení probíhá v nepravidelných intervalech v úterý 14:50 - 16:20 v posluchárně T1 (Troja).

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru bylo zadáno celkem 5 úkolů. Za každý správně a úplně vyřešený a včas odevzdaný úkol bylo možné získat 2 body. Za pozdně odevzdaný úkol lze obdržet 1 bod (a neodevzdané úkoly můžete stále odevzdávat). Za domácí úkoly jste tedy mohli získat až 10 bodů.

Opravná zápočtová písemka - čtvrtek 9. června 2022 od 10:00 v posluchárně A920 (ÚČJF) Troja

V písemce budou 1-2 úlohy vycházející z procvičených příkladů a z domácích úloh. Celkem za ně bude možné získat 10 bodů. Při písemce můžete používat jakékoliv materiály (zápisky ze cvičení, zápisky z přednášky, učebnice a podobně), a to i v elektronické formě. Lze používat i výpočetní software (Mathematica, Python, ...). Úlohy však nebudou technicky obtížné a bude možné je vyřešit jen pomocí tužky a papíru. Zápočtovou písemku je nutné vypracovat samostatně a řešení odevzdat v písemné formě.

Podmínka pro získání zápočtu: Pro zápočet je nutné obdržet celkem alespoň 10 bodů, přičemž se sčítají body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. To znamená, že pokud odevzdáte včas a správně vyřešené všechny úlohy, získáváte zápočet a nemusíte se účastnit zápočtové písemky. Naopak nemusíte odevzdat žádný domácí úkol, ale pak musíte napsat písemku na plný počet bodů, abyste získali zápočet.

Vy, kteří jste získali z domácích úkolů 9¾ bodů a více, získáváte zápočet bez písemky (ten zlomek bodu v sobě odráží nepřesnost bodovacího procesu).

Zkouška bez počítání příkladu: Pokud získáte z domácích úkolů a zápočtové písemky celkem alespoň 15 bodů, budete moci u zkoušky rovnou přejít k ústní části bez počítání zkouškového příkladu.

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)

Příklady a domácí úkoly

Pokud chcete domácí úkol odevzdat elektronicky, pošlete ho na email cvicenikt2@pavelstransky.cz (ideálně ve formátu PDF).

12. cvičení22.02.2022Nestacionární poruchová metodapříklady (pdf)úkol (pdf)
13. cvičení08.03.2022Fermiho zlaté pravidlo
Fotoefekt
příklady (pdf)úkol (pdf)
14. cvičení29.03.2022Rozptylpříklady (pdf)úkol (pdf)
15. cvičení05.04.2022Rozptyl
16. cvičení12.04.2022Tenzorové operátory
Wigner-Eckartův teorém
příklady (pdf)úkol (pdf)
17. cvičení26.04.2022Nerozlišitelné částice - bosonypříklady (pdf)úkol (pdf)
18. cvičení03.05.2022Nerozlišitelné částice - fermiony
Hartree-Fokova metoda
příklady (pdf)

Vše v jednom souboru (příklady + úkoly) můžete stáhnout tady (pdf)

Zápisky ze cvičení jsou v pracovní verzi, která se neustále vyvíjí. Občas něco přidám nebo upravím i v částech, které se týkají již procvičené látky. Snažím se, aby tyto zápisky co nejlépe kopírovaly cvičení a aby z naznačeného řešení bylo co nejzřejmější, jaké kroky vedly k výsledku (uvedená řešení samozřejmě nikdy nejsou jediná možná, ani ta nejelelgantnější). Na druhou stranu chci, aby text byl co nejsamoobsažnější, proto zahrnuji i drobné exkurzy do teorie a uvádím příklady, na které na cvičení nevybyl čas, ale které se k tématu hodí nebo propočítanou látku rozvádějí a osvětlují. Tyto příklady berte jako inspiraci ke svému vlastnímu procvičování.

Výsledky domácích úkolů

= udělený zápočet (či zkouška bez počítání příkladu). Všem úspěšným gratuluji.

Kód 12 13 14 16 17 Σu P1 P2 P3 Σ Zápočet Zkouška
bez příkladu
0252222817½
0572215813
06766
0732222210717
08622215¼
127222219¼
1302½11¾
16222218
239222221015½
311222514¼
3652212715¼
3842222210515
396222413¼
412222221017¾
447222216½
495¾12
5032222210919
518222221016½
5542511½
6012222817½
632222217¾
647222
6722½44911½
7052222210717
74221
7972¾22412¼
817222211½
878222221016½
89022216¾
902222219615
9532222