Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 9.6.2023

Kvantová míra regularity

Energetické spektrum je počítáno pro různé hodnoty parametru klasikality κ=hbar/K (K je hmotnostní parametr) a pro tři varianty kvantování: 5D (originální geometrický kolektivní model, jen stavy 0+), E (kvantovaná verze klasického nerotujícího GCM, jen sudé stavy, splňující navíc bodovou symetrii vůči otočení o úhel 2π/3) a O (jako E, avšak liché stavy). Za kvantovou míru regularity slouží doplněk 1-ω Brodyho parametru. Fialová silná čára znázorňuje klasickou mírou regularity freg(E). Parametry výpočtu:
Velikost báze: přibližně 54 000 stavů.
Počet konvergujících stavů: 30 000
Počet hladin pro jeden bod grafu: 1 000
Unfolding pro jeden bod grafu: Polynom stupně 3

Doplněk Brody(B=0.62,E) Doplněk Brody(B=0.62,E)