Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 11.4.2024

Vypsané studentské práce

Níže se nachází seznam aktuálně vypsaných studentských prací. Pokud máte zájem o práci v oblasti kvantového chaosu nebo obecných aspektů mnohočásticových kolektivních modelů a nenajdete ji mezi uvedenými pracemi, kontaktujte mě. Po domluvě mohu vypsat práci na vaše přání.

Seznam vypsaných a řešených prací najdete také v SISu.

Studentské projekty (SFG)

Analýza korelací jaderných hmotností 2020 Samuel Mičo
Barevný posun při relativistických rychlostech 2019 Jakub Novotný GitHub

Bakalářské práce

Algebraické su(1,1) modely v kvantové fyzice Jan Novotný řešená
1/f noise in an algebraic model of molecular vibrations 2021 Jindřich Dušek obhájená
Analýza zvyškových korelácií medzi jadrovými hmotnosťami po použití Garvey-Kelsonových relácií 2021 Samuel Mičo obhájená
Řád a chaos v jednoduchém modelu molekulárních vibrací 2020 Jakub Novotný obhájená
Kvazispinové modely v kvantové fyzice 2019 Andrii Zymin obhájená
Vztah Schrödingerovy a difuzní rovnice 2018 Mojmír Poprocký obhájená

Diplomové práce

Nehermitovská kvantová mechanika a kvantové rezonance nezadaná
Otevřené systémy s kvantovým fázovým přechodem v excitovaném spektru nezadaná
Kvantové jizvení Richard Škultéty řešená
Různočasové korelátory v kolektivních mnohočásticových systémech Andrii Zymin řešená
Kvantový chaos v konečných mnohočásticových systémech 2022 Jakub Novotný obhájená

Doktorské práce

Různočasové korelátory v kvantových systémech 2022 Jakub Novotný řešená