Pavel Stránský
Kontakt: Contact
Česky English
Naposledy aktualizováno: 22.2.2024
Potenciál

Dynamika hladin 2D systému pro studium ESQPT

Poznámky (pdf) Hamiltonián
Data (zip) Gamma závislost 1     Gamma závislost 2
2 1 0.005 2 1 0.005 T 2 1 0.005 D
Obrázek 1. Dynamika hladin pro B=C=K=1. Silné červené čáry znázorňují polohu deformovaného minima, sférického minima a bariéry. Svislé modré čáry odpovídají spinodálnímu bodu A=0 a bodu fázového přechodu A=1/4. Antispinodální bod se nachází na A=9/32. Obrázek 2. Dynamika transformovaných hladin ET=E-V2), kde β2 je poloha deformovaného minima. Na horizontální ose jsou hodnoty -A, tj. deformované minimum je zde nalevo a sférické napravo. Obrázek 3. Detail Obrázku 2. Silnou zelenou a fialovou čarou je znázorněna odhadovaná poloha "kritických trojúhelníků" na nulté a první γ excitaci.